دانلود ترجمه فارسی کتاب «عقیده طحاوی»، مفتی محمد ابراهیم تیموریتقریباً از یک هزار و دو صد سال به این سو کتاب «کتاب عقیدۀ طحاوی» در بین مذاهب اربعۀ حقه اسلام؛ حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی از مهم ترین و معتبرترین کتب عقیدَوِی اهل سنت و جماعت و به عنوان یکی از منابع و مراجع اولیۀ عقائد اسلامی در طول این قرن های متمادی بوده است.

کتاب «عقیدۀ طحاوی»یکی از مآخذ اصلی مسلک اعتقادی احناف می باشد، زیرا امام طحاوی رحمه الله مضامین آن را به طور کلّی از بنیان گذار این مسلک، حضرت سِرَاجُ الْاُمَّةِ وَ اِمَامُ الْاَئِمَّة امام اعظم ابو حنیفه نعمان بن ثابت رحمه الله روایت نموده است.

«عقیدۀ طحاوی» اینک توسط مفتی محمدابراهیم تیموری -حفظه الله- به فارسی ترجمه شده است و با این امید ارسال می گردد تا کسانی که آن را می خوانند، عقائد متواتر و متوارث اهل سنت و جماعت را توسط آن آموخته و دانسته، ایمانیات خویش را مطابق آن گردانیده به اینگونه اعتقادات خویش را از اوهام و تلبیسات و تزویرات فرقه های گمراه و اهل بدعت موجوده در این عصر مانند مُجسّمه، مُشبّهه و خوارج و غیره دور و مصون نگهداشته فلاح و سعادت دارَیْن را بیابند.

ادامه مطلب
منبع : اسلامی دانلود |دانلود ترجمه فارسی کتاب «عقیده طحاوی»، مفتی محمد ابراهیم تیموری
برچسب ها : الله ,کتاب ,رحمه الله